Congregation Ohav Shalom

Building Community Celebrating Tradition

113 New Krumkill Road, Albany, NY 12208 / (518) 489-4706 / Email Us /

Shorashim with Bracha Louz

Shorashim with Bracha Louz

When

March 19, 2020 - March 27, 2020    
All Day

Where

Ohav Shalom
113 New Krumkill Road, Albany, NY, 12208

Event Type

Shorashim Program with Bracha Louz and friends:

This Shabbat Shorashim ~ Shorashim Outside https://www.youtube.com/watch?v=pZfqHtoBMnw  

Pescha Craft ~  https://www.youtube.com/watch?v=k09hBbRB9M0

Past Shorashim Programs Magical Musical Shabbat